Hemne Pistolklubb har programmer innenfor følgende forbund:

Norges Skytterforbund (NSF)

Dynamisk Sportskyting Norge (DSSN)


 


Praktisk Skyting (DSSN)Pistol Open Division

Her benytter man pistoler og utstyr hvor "det aller meste" av modifikasjoner er tillatt. Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er tillatt. Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes. Minimum faktorkrav for Major: 160. Minimum kaliber for Major: 9mm. Minimum kulevekt for Major: 120 grains. Maksimum magasinlengde: 170 mm.


 


Pistol Modified Division

Her benytter man pistoler og utstyr som stort sett er identisk med Open Division med unntak av de fysiske begrensningene. Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er tillatt. Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes. Minimum faktorkrav for Major: 170. Minimum kaliber for Major: 10mm. Maksimum fysisk størrelse på pistolen: 225 x 150 x 45 mm (lengde x høyde x dybde).


 


Pistol Standard Division

Her benyttes pistoler som ved første øyekast ser helt "standard" ut. Man kan imidlertid foreta relativt store modifikasjoner på våpenet for å tilpasse det etter egne ønsker. Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er ikke tillatt (porting av sleiden er tillatt). Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes. Minimum faktorkrav for Major: 170. Minimum kaliber for Major: 10mm. Maksimum fysisk størrelse på pistolen: 225 x 150 x 45 mm (lengde x høyde x dybde).


 


Pistol Production Division

Her benytter man standard pistoler ("hyllevare") uten noen modifikasjoner. Pistolene som kan benyttes i denne divisjonen finnes i denne listen over godkjente våpen fra IPSC (ingen single-action pistoler). Alle treff i blinkene scores som Minor uansett kaliber og ammunisjonsfaktor. Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er ikke tillatt. Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes. Minimum avtrekksvekt for første skudd: 2,27 kg (5 pund). Maksimum løpslengde: 127 mm (5 tommer).


 


Revolver Standard Division

Her benytter man standard revolvere, noen modifikasjoner er tillatt. F.eks. tuning av avtrekk, "chamfered" tønne, ombygging til bruk av fullmåneklips m.m. Rekyldempende innretninger slik som porting, kompensator og vekter er ikke tillatt. Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes. Minimum faktorkrav for Major: 170. Maksimum ammunisjonskapasitet: maks 6 skudd kan skytes før man må lade om.


 


Rifle Semi-Auto Open

Våpen som automatisk lader kammeret med et nytt skudd, men avtrekker må betjenes for hvert skudd. Rekyldempende innretninger som porting og kompensator er tillatt. Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes. To-fot og lignende er tillatt. Minimum faktorkrav Major: 320. Minimum faktorkrav Minor: 150.


 


Rifle Semi-Auto Standard

Våpen som automatisk lader kammeret med et nytt skudd, men avtrekker må betjenes for hvert skudd. Rekyldempende kompensator er tillatt (max 26 x 90 mm). Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes. Minimum faktorkrav Major: 320. Minimum faktorkrav Minor: 150.


 


Rifle Manual Action Open

Omfatter våpen hvor det kreves at skytteren manuelt fyller våpenets kammer med et nytt skudd, f.eks. med en bolt. Rekyldempende innretninger slik som porting og kompensator er tillatt. Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes. To-fot og lignende er tillatt. Minimum faktorkrav Major: 320. Minimum faktorkrav Minor: 150.


 


Rifle Manual Action Standard

Omfatter våpen hvor det kreves at skytteren manuelt fyller våpenets kammer med et nytt skudd, f.eks. med en bolt. Rekyldempende innretninger er ikke tillatt. Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes. Minimum faktorkrav Major: 320. Minimum faktorkrav Minor: 150. Maksimum antall skudd i magasin: 6.


 


Standardprogram (NSF) 


 

Fripistol

Programmet for fripistol består av 60 skudd fordelt på serier á 10 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven. Skyteavstand er 50 meter. Samlet skytetid er 2 timer. Fripistolen skal være i kaliber .22LR, og skal bare kunne lades med 1 patron av gangen.


 


Grovpistol

Programmet for grovpistol består av presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter, og våpenet skal være minimum av kaliber .32 og maksimum av kaliber .40. Avtrekksvekt må være minst 1000 gram, og vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.


 


Finpistol

Programmet for finpistol består også av presisjonsskyting og duellskyting i kaliber .22LR, og har eller de samme krav og gjennomføringer som ved Grovpistol.


 


Standardpistol

Programmet for standardpistol består av 60 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven. Skyteavstand er 25 meter. Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.


 


Hurtigpistol

Hurtigpistol er et nasjonalt program. Programmet består av 60 skudd mot den internasjonale silhuettskiven. Skyteavstand er 25 meter. Programmet skytes i fire klasser: fin, grov, militær og revolver.


 


Felt

Feltskyting er den mest populære øvelsen i Norge. I felt kan du skyte med de fleste typer pistoler og revolvere. For at alle skal kunne konkurrere på likefot er det laget 4 forskjellige våpenklasser:

•GROV (7,62 til 9,65m)

•FIN (5,6mm)

•MILITÆR (9mm - 11,25mm)

•REVOLVER (9mm- 11,25mm)


I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet. Utregning av faktor skjer etter formelen: Hastighet (ftps) X Kulevekt (Grains) / 1000 = Faktor.